Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - gdzie możesz uzyskać pomoc?

Przypominamy o nadchodzącym "Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw". Rozpocznie się w dniu 24 lutego i potrwa do dnia 1 marca 2014 roku. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na osoby pokrzywdzone przestępstwem - na ich uprawnienia i potrzeby.

Informujemy, że w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 trwać będzie "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Inicjatywa podkreślenia potrzeb ofiar przestępstw narodziła się w roku 2000. Od tego czasu rokrocznie w lutym obchodzony jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, w trakcie którego różne podmioty angażują się w działania na rzecz pomocy ofiarom. Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu pełni Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległe mu jednostki - sądy i prokuratury. W działania włączają się również policjanci oraz organizacje pozarządowe. W trakcie Tygodnia, w ramach specjalnie organizowanych dyżurów, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać porady prawne oraz informacje odnośnie wsparcia psychologicznego czy też socjalnego. Więcej... Dyżur specjalistów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach Górnych odbędzie się w mikołowskiej komendzie przy ul. Rymera 1 w dniu 27 lutego w godz. 9.00-10.00.  Ponadto zaintereoswani mogą uzyskać pomoc w siedzibach niżej wymienionych placówek na terenie powiatu mikołowskiego:

1.      Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"
ul. B. Krawczyka 16 A
43-190 Mikołów
kontakt: tel. 32 226 41 76
www.zmiana.mikolow.pl, e-mail: zmiana.mikolow@gmail.com.
punkt pomocy ofiarom przestępstw funkcjonuje:
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 19.00
policjant koordynujący współpracę:
kom. Anna Musioł – tel. 32 737 72 00

2.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej z/s w Mikołowie.
ul. Krawczyka 16 a,
43-190 Mikołów
Kontakt Tel: (32) 226 41 76

3.       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej z/s w Łaziskach Górnych.
ul. Chopina 8
kontakt Tel. (32) 224 43 90, (32) 224 44 98

4.       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z/s w Mikołowie.
ul. Karola Miarki 7 w godz. 8.00-15.00

5.      Miejskie i Gminne Ośrodki pomocy społecznej w Mikołowie, w Łaziskach Górnych, w Orzeszu, w Ornontowicach, w Wyrach.