Gdzie można złożyć zawiadomienie o przestępstwie? - Porady - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Gdzie można złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

W odpowiedzi na pojawiające się pytania kierowane przez ofiary przestępstw oraz osoby posiadające informacje na temat popełnienia lub zamiaru popełnienia czynu zabronionego informujemy, gdzie można złożyć zawiadomienie o przestępstwie.

Zawiadomienie o przestępstwie ma obowiązek przyjąć każdy funkcjonariusz Policji na każdym posterunku, komisariacie i w każdej komendzie Policji, sporządzając w związku z tym protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie.

Państwa sprawę będzie prowadziła ta jednostka Policji, na terenie działania której popełniono przestępstwo. Jeżeli jest to możliwe – najlepiej, aby zgłosić się od razu właśnie tam. Jeżeli to nie jest możliwe lub nie wiadomo, gdzie dokładnie zaistniało przestępstwo, należy złożyć zawiadomienie jak najszybciej w najbliższej jednostce Policji. Zawiadomienie o przestępstwie złożone w jednostce Policji niebędącej właściwą do prowadzenia Państwa sprawy będzie niezwłocznie przekazane jednostce odpowiedniej ze względu na miejsce zaistnienia zdarzenia i tam będą wykonywane dalsze czynności w sprawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawiadomienie o przestępstwie można przekazać także innym organom posiadającym uprawnienia do prowadzenia postępowania przygotowawczego, np.: Prokuraturze, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Urzędowi Kontroli Skarbowej – zgodnie z posiadanymi przez nie szczególnymi kompetencjami.

 

Źródło: BIURO KRYMINALNE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI