Wystawa - Chrońmy dziedzictwo kulturowe - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Chrońmy dziedzictwo kulturowe

Uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie towarzyszyła wystawa „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego", przygotowana przez Biuro Kryminalne KGP i Gabinet Komendanta Głównego Policji, przy współpracy z Fundacją Willa Polonia i Fundacją Polonia Semper Fidelis.

Znamienici goście, z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim na czele, mieli możliwość zwiedzenia wystawy prezentującej wielorakie aspekty przestępczości przeciwko zabytkom. Na ponad 20 planszach (typu roll-up) można było zobaczyć m.in.: zdjęcia odzyskanych w latach 1980-2010 przez Policję zabytków, działalność prewencyjną, techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki, a także najbardziej poszukiwane, skradzione dzieła sztuki.

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a także przedstawicieli resortów bezpieczeństwa, uczelni wyższych, środowisk naukowych, władz samorządowych, oprowadził po wystawie mł. insp. Mirosław Karpowicz, radca Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego KGP.

Bronisław Komorowski dokonał wpisu do księgi pamiątkowej wystawy.

źródło: policja.pl