Wiadomości

"Szkoda Ciebie na takie patoklimaty!"- mundurowi na Dniu Twórczej Profilaktyki w Orzeszu - Zawadzie

Data publikacji 04.12.2019

O negatywnych konsekwencjach palenia tytoniu, uzależnieniach od narkotyków i dopalaczy oraz zjawikach hejtu wśród młodzieży rozmawiali wczoraj policjanci z mikołowskiej komendy z uczniami orzeskiej podstawówki. Mundurowi byli jednymi z gości zorganizowanego przez placówkę Dnia Twórczej Profilaktyki. Bo jak mówi stare przysłowie: "Czym skorupka za młodu nasiąknie...", wyedukowani młodzi ludzie stają się szansą na lepsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie w dorosłym życiu. Wolnym od patoklimatów.

Wykład stróżów prawa odbył się wczoraj o godzinie 12.00 w sali gimnatycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu - Zawadzie.  Przeprowadzili go policjanci Zespołu Profilaktyki mikołowskiej komendy: sierż.szt. Artur Ceran ora st.post. Izabela Kempka. Po wyświetleniu krótkiego spotu kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty!" uczniowie wysłuchali porad i wskazówek jak reagować w przypadku kontaktu z substancjami niedozwolonymi, jakie konsekwencje prawne i faktyczne związanie są z wejściem w świat uzależnienia.

Drugim z poruszanych tematów stał się hejt wśród szkolnych rówieśników. Policjantka przytoczyła kilka rodzajów zachowań, które można zakwalifikować jako mowę nienawiści. Uświadomienie sobie skali zjawiska oraz skutków jakie rodzi, wpłynąć może na negatywne jego postrzeganie i powodować eliminację przez młodych ludzi wszelakich jego form.

Na koniec spotkanie stróże prawa, wśród których był także dzielnicowy z orzeskiego komiasriatu, mieli okazję dowiedzieć się jak tworzony jest matematyczny haft. Uczniowie szkoły opowiedzili na czym on polega oraz przedstawili wykonane przez siebie prace. Wczorajsze spotkanie to bowiem dzień twórczej profilaktyki.