Wiadomości

Mikołowscy mundurowi wśród partnerów projektu "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

Data publikacji 28.11.2019

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie stała się właśnie jednym z podmiotów, które współpracować będą w ramach Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego - unijnego projektu na rzecz wsparcia osób i rodzin. Głównym celem działań jest stworzenie warunków dla skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych i udzielania pomocy mieszkańcom Mikołowa w trudnych życiowych sytuacjach. Deklarację przystąpienia do projektu podpisał dziś komendant mikołowskich stróżów prawa, nadkom. Dariusz Klimczak.

Uroczyste zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego miało miejsce dziś przed południem w tzw. "Białym Domku" w Mikołowie. Spotkanie partnerów projektu rozpoczęło się powitaniem wszystkich zebranych przez Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, Panią Aleksandrę Stolarską. Wśród kooperantów, obok Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie znaleźli się, między innymi: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Urząd Miasta Mikołów, Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie, Żłobek Miejski w Mikołowie, Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA oraz wiele innych. Po krótkim wstępie i charakterystyce planowanych działań omówionych przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego, poszczególni kooperanci podpisali deklaracje przystąpienia do projektu.

Jego idea sprowadza się do stworzenia maksymalnych warunków do jak najlepszej, wielowymiarowej i przede wszystkim efektywnej współpracy poszczególnych instytucji i podmiotów, które przy wykorzystaniu własnych możliwości i posiadanych instrumentów prawnych, są w stanie zapewnić potrzebującym mieszkańcom Mikołowa pomoc adekwatną do zaistniałych potrzeb. Służyć temu ma utworzenie Lokalnego Koszyka Usług, z którego potrzebujący będą mogli korzystać. Katalog usług/form pomocy - poprzez szeroką interdyscyplinarność powstałego Zespołu - ma zawierać szerokie spektrum możliwości wsparcia.

  • na zdjęciu: konsultantka Centrum Rozwoju Regionalnego podczas omówienia idei projektu
  • na zdjęciu: Kierownik MOPS Mikołów, pani Aleksandra Stolarska
  • na zdjęciu: nadkom. Klimczak w obecności Kierownik MOPS podpisuje akt przystąpienia do projektu
  • na zdjęciu: nadkom. Klimczak na tle pozostałych przestawiciel instytucji pomocowych
  • na zdjęciu: karta deklaracji
  • pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestniczących w projekcie - sala Białego Domku w Mikołowie
  • certyfikat przystąpienia mikołowskich policjantów do projektu
  • deklaracja przystąpienia do projektu
  • podpisy złożone na karcie deklaracji, Mikołów, sala Białego Domku