Wiadomości

"Bezpieczne skrzyżowania" - działania prewencyjno - kontrolne mikołowskiej drogówki trwają od rana

Data publikacji 21.10.2019

Od godziny 5.00 drogówka z Mikołowa prowadzi akcję „Bezpieczne skrzyżowania”. Głównym jej celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przede wszystkim poprzez ograniczenie ilości wypadków właśnie w rejonie skrzyżowań. Policjanci oddelegowani do działań skupią się na zapewnieniu bezpieczeństwa w tych miejscach. Będą też reagować na najmniejsze nawet wykroczenia popełniane na przejściach dla pieszych i głównych ciągach komunikacyjnych.

Punktualnie o godz. 5.00 na terenie podległym garnizonowi mikołowskiemu policjanci ruchu drogowego rozpoczęli akcję „Bezpieczne skrzyżowania”. Szczególnym nadzorem objęte zostaną nie tylko same skrzyżowania, także przejścia dla pieszych w ich rejonie oraz miejsca, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Cel to oczywiście poprawa bezpieczeństwa.
Coraz więcej osób posiada rejestratory i powiadamia policję o zaobserwowanych wykroczeniach. Inną formą są nadsyłane anonimowo informacje z podaniem daty i godziny wykroczenia - korzystając np. z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kierowcy bywają zaskakiwani wezwaniem na policję, gdzie oglądają swoje wyczyny, zarejestrowane przez innych użytkowników dróg.
Reasumując, przestrzegamy kierowców, którzy ryzykują, np. przejeżdżaniem na tzw. późnym pomarańczowym.
Zapewniamy: funkcjonariuszom nie zależy na karaniu, a na poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach.