„TRUCK & BUS” w powiecie mikołowskim - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

„TRUCK & BUS” w powiecie mikołowskim

Data publikacji 18.10.2019

Wczoraj w całym kraju prowadzone były działania Truck & Bus, mające na celu ujawnianie i eliminowanie naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego rzeczy i osób. Policjanci z mikołowskiego ruchu drogowego dokonali kontroli 58 pojazdów, w tym 42 ciężarowych. W wyniku podjętych czynności, mundrowi zatrzymali 11 dowodów rejestracyjnych.

Ogólnopolskie działania Truck & Bus ukierunkowane były na kontrolę transportu drogowego. Podczas prowadzonych działań, policjanci sprawdzali min.:

- stan techniczny i wyposażenie pojazdów,

- czas pracy kierowców,

- sposób przewożenia osób i ładunków.

Funkcpodczas konroli weryfikowali również posiadane uprawnienia i kwalifikacje przewoźników. Badali także stan trzeźwości kierujących.

Wyniki przedstawiają się nastepująco: do działań skierowanych zostało 13 policjantów, którzy skontrolowali w sumie 58 pojazdów, w tym 42 ciężarowe. Ujawnili 2 przypadki nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku, w 3 przypadkach stwierdzono przeładownie pojazdu. Zatrzymano 11 dowodów rejestracyjnych.

 

Poniżej policjanci mikołowskiej drogówki w trakcie działań "Truck&Bus".