Wiadomości

Weekend z wyborami parlamentarnymi 2019 - podsumowanie policyjnych działań

Data publikacji 15.10.2019

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu, które odbyły się 13 października br., policjanci z mikołowskiej komendy oraz podległych komisariatów przez cały weekend prowadzili wzmożone działania, których nadrzędnym celem było zabezpiecznie terenu, zwłaszcza rejonów obwodowych komisji wyborczych. W powiecie mikołowskim nie odnotowano żadnego przestępstwa ani wykroczenia związanego z zakłóceniem ich przebiegu.

Celem policyjnych działań podczas wyborów była przede wszystkim ochrona obwodowych komisji wyborczych przed i w trakcie głosowania oraz do czasu zliczenia głosów, niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego związanego z wyborami, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zabezpieczenia wyborów.

W tym roku do działań skierowani zostali policjanci wszystkich pionów: kryminalnego, prewencji oraz ruchu drogowego, mundurowi komórek patrolowych oraz dzielnicowi, a nad prawidłowością akcji cały czas czuwali Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie, nadkom. Dariusz Klimczak wraz ze swoim Zastępcą, nadkom. Dariuszem Waligórą. Czas związany z tak ważnym dla państwa wydarzeniem, na terenie całego powiatu mikołowskiego, przebiegł spokojnie, w przedmiotowej tematyce nie odnotowano żadnego naruszenia przepisów prawa.