Wiadomości

Mikołowscy policjanci podsumowali wyniki pracy minionego roku

Data publikacji 11.01.2019

Wczoraj odbyła się narada roczna podsumowująca pracę mikołowskich policjantów w 2018 roku. Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie nadkom. Krzysztof Skowron. W spotkaniu uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - insp. Roman Rabsztyn. Narada była jednym z licznych spotkań w garnizonie śląskim, których celem jest nie tylko poddanie ocenie codziennej pracy policjantów, ale i omówienie priorytetów oraz zadań na kolejne miesiące.

Wczoraj o godz. 12.30 w sali sesyjnej "Białego Domku" przy ulicy Karola Miarki 15  odbyła się narada roczna policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Odprawie przewodniczył szef mikołowskich mundurowych nadkom. Krzysztof Skowron. W uroczystości udział wzięli: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – insp. Roman Rabsztyn, kierownictwo mikołowskiej Policji, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych powiatu mikołowskiego na czele z Wicestarostą Mikołowskim, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mikołowie oraz przedstawiciele innych służb mundurowych, pracownicy cywilni jednostki oraz zaproszeni goście. Głównym tematem narady było omówienie wyników pracy mikołowskiej Policji za 2018 rok i określenie priorytetów działania policjantów w 2019 roku.

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie za pomocą prezentacji multimedialnej, przedstawił zebranym wyniki poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego oraz logistyki. Wspomniał także o najważniejszych programach i inicjatywach realizowanych przez mikołowską komendę, a także osiągnięciach mikołowskich stróżów prawa. Ponadto wskazał efektywność działania w powiecie mikołowskim Krajowej Mapy Zagrożeń.

W dalszej części narady, Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie, podziękował zebranym za wkład i współpracę w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mikołowskiego. Podziękował także przedstawicielom władz samorządowych za udzielone wsparcie finansowe dla Policji w roku 2018. Pieniądze w dużej mierze zostały wydane na sfinansowanie wynagrodzeń dla policjantów pełniących ponadnormatywne służby patrolowe, utrzymanie etatów dzielnicowych kontraktowych oraz nowe radiowozy.

Po tych przemówieniach głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – insp. Roman Rabsztyn, który także podsumował i ocenił wyniki pracy mikołowskiej jednostki. Ponadto pogratulował i podziękował zarówno policjantom, jak i pracownikom cywilnym mikołowskiej komendy, za trud, jaki włożyli w osiągnięcie wyników w roku ubiegłym.

Następnie, na zakończenie spotkania, głos zabrali Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mikołowie - Tomasz Rygiel oraz Wicestarosta Mikołowski – Tadeusz Marszolik, którzy podkreślili udaną współpracę samorządów i prokuratury z mundurowymi. Takie współdziałanie policji, prokuratury i  samorządów znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa w regionie.

Po części oficjalnej i skromnym poczęstunku, zgromadzeni mieli okazję zwiedzić Miejską Placówkę Muzealną, a w niej m.in. obejrzeć zgromadzony arsenał pozyskany dzięki wykopanym znaleziskom pochodzącym z okresu II Wojny Światowej.

Ładowanie odtwarzacza...

Pliki do pobrania