Wiadomości

Wigilijne spotkanie policjantów i pracowników cywilnych mikołowskiej komendy

Data publikacji 20.12.2018

Z okazji zbliżających się wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, tradycyjnie już, spotkali się przy wspólnym stole. Pięknymi życzeniami, a następnie chwilą refleksji uroczystość rozpoczął szef mikołowskich stróżów prawa nadkom. Krzysztof Skowron. Nie zabrakło też dzielenia się opłatkiem oraz błogosławieństwa obecnych duszpasterzy.

Uroczyste spotkanie opłatkowe odbyło się dzisiaj w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Uczestniczyli w nim Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie, nadkom. Krzysztof Skowron, jego zastępca nadkom. Dariusz Waligóra, komendanci komisariatów w Łaziskach Górnych i Orzeszu, naczelnicy wszystkich komórek organizacyjnych jednostki oraz pracownicy cywilni. Wśród zgromadzonych byli również duszpasterze, a także przedstawiciele lokalnego samorządu terytorialnego.

Wspólna wigilia była miłym akcentem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Komendant powiatowy przywitał zgromadzonych oraz złożył policjantom i przybyłym gościom życzenia spokojnych Świąt w rodzinnym gronie. Po świątecznych życzeniach złożonych przez szefa mundurowych oraz przedstawicieli duszpasterstwa, zebrani składali sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. W świąteczny nastrój zgromadzonych wprowadziła sala przystrojona choinką, kolorowymi ozdobami oraz uroczysty poczęstunek.