"Znicz 18"- zmiany w organizacji ruchu - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

"Znicz 18"- zmiany w organizacji ruchu

Data publikacji 31.10.2018

W związku z dniem Wszystkich Świętych mieszkańcy naszego powiatu oraz osoby przyjezdne powinny spodziewać się zmian w organizacji ruchu. Policjanci podczas prowadzonych działań "Znicz 2018" będą czuwać nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ich zadaniem będzie przede wszystkim pomoc uczestnikom ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu - zwłaszcza w pobliżu cmentarzy.

W związku ze Świętem Zmarłych przewidziano zmiany organizacji ruchu drogowego na terenie powiatu mikołowskiego w następujących miejscach:

MIKOŁÓW

termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.10-2.11.2018r.

  • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Cmentarnej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Janasa
  • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Janasa od skrzyżowania z ul. Cmentarną i dalej wzdłuż os. Grunwaldzkiego, aż do wyjazdu na ul. Krakowską

Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony poprzez zastosowanie znaków drogowych pionowych informacyjnych D-3 "droga jednokierunkowa", zakazu B-2 "zakaz wjazdu", B-21 "zakaz skręcania w lewo", B- 22 "zakaz skręcania w prawo", nakazu C-2 "nakaz jazdy w prawo za znakiem", C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem", C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo". Dodatkowo zostaną umieszczone znaki drogowe pionowe ostrzegawcze A-12c "zwężenie jezdni lewostronne". W celu przekierowania ruchu pojazdów na prawą stronę jezdni w ciągu ul. Cmentarnej na skrzyżowaniu z ul. Janasa oraz przy wyjeździe z os. Grunwaldzkiego na ul. Krakowską zostaną ustawione tablice prowadzące U-3c.

MIKOŁÓW- BOROWA WIEŚ

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.10-11.2018r.

  • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Malinowej

GMINA WYRY

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: 1-5.11.2018r.

Zmiana organizacji ruchu nastąpi przy ul. Zjednoczenia, ul. Dwór oraz Słonecznej

  • Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu ma na celu rozładowanie ruchu spotęgowanego w okresie świąt. Tymczasowe ułożenie znaków B-36 wzdłuż ul. Zjednoczenia, Dwór oraz ul. Słonecznej w Wyrach pozwoli zapewnić ciągłą przejezdną niniejszych ciągów komunikacyjnych. Z uwagi na wąską nawierzchnię zlokalizowaną wzdłuż cmentarza parafialnego, ustawione zostaną znaki D-3 mające za zadanie ukierunkowanie ruchu w jedną stronę celem utrzymania przepustowości w/w dróg. Na ul. Słonecznej, w miejscu, gdzie staje się ona drogą dwukierunkową, należy ustawić znak ostrzegawczy A-20 (odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym).

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu mają na celu rozładowanie ruchu spotęgowanego w okresie świąt. Prosimy wszystkich kierowców i pieszych o bezwzględne przestrzeganie poleceń osób kierujących ruchem. Jak co roku za zabezpieczenie w rejonie cmentarzy, parkingów oraz ulic o zmienionej organizacji ruchu odpowiadać będą mundurowi. Prosimy parkować w miejscach do tego przeznaczonych, a w szczególności zwracać uwagę na znaki drogowe.

Apelujemy również do wszystkich pieszych o założenie elementów odblaskowych, które zwiększą waszą widoczność i spowodują, że będziecie szybciej zauważeni przez kierowców, co da im odpowiedni czas na zareagowanie. Życie jest znacznie droższe niż odblask!