Chroń swoją tożsamość! - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Chroń swoją tożsamość!

Data publikacji 03.08.2018

Każdego dnia dokonuje się kilka milionów operacji polegających na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę czy wynajem. Niemal w każdym przypadku potwierdzana jest tożsamość osoby zlecającej wykonanie operacji. Zdarzają się również próby posługiwania się cudzym lub podrobionym dokumentem. Apelujemy o ostrożność!

Niemal codziennie odnotowuje się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, między innymi podczas:
- wyłudzenia pożyczki
- wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat
- kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów
- zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.

Dlatego w przypadku utraty dokumentów należy niezwłocznie:

- zastrzec je w systemie Dokumenty Zastrzeżone (jeżeli utrata nastąpiła w wyniku kradzieży, powiadomić policję)
- wyrobić nowy dokument

Ważne

Aby szybko zastrzec utraconą kartę płatniczą, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 828 828 828.


Zastrzeżenie dokumentu możliwe jest dzięki ogólnopolskiej bazie danych "Dokumenty Zastrzeżone", w której zastrzec można dokumenty potwierdzające naszą tożsamość. 

Należą do nich między innymi:

  • dowód osobisty,

  • paszport,

  • prawo jazdy,

  • książeczka wojskowa,

  • książeczka marynarska,

  • dowód rejestracyjny,

  • karta pobytu,

  • karty płatnicze.

Jak działa system?

Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim bankom uczestniczącym w systemie, korzystają z tego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska oraz szereg innych firm i instytucji. Dokumenty sprawdzić mogą miedzy innymi pośrednicy finansowi, notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agenci pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

Dokumenty zastrzec może każdy w dowolnej placówce swojego banku, natomiast jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących jego klientami.

 

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.