Policyjne działania "PRĘDKOŚĆ" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Policyjne działania "PRĘDKOŚĆ"

Data publikacji 07.05.2018

Dzisiaj mikołowska drogówka prowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Taktyka działań, które rozpoczęły się o godzinie 6.00 rano, zakłada organizację zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, gdyż wykroczenie to generuje najwięcej groźnych w skutkach wypadków drogowych. Podczas akcji Policja jednocześnie prowadzi działania profilaktyczne polegające między innymi na uświadamianiu kierującym, że przekraczanie dozwolonych prędkości zwiększa ryzyko śmierci i poważnych obrażeń.

Akcja potrwa do godziny 22.00.