Podsumowanie wczorajszych działań "NURD" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Podsumowanie wczorajszych działań "NURD"

Data publikacji 10.04.2018

Wczoraj w godzinach 06.00 do 22.00 na terenie całego powiatu mikołowskiego policjanci drogówki prowadzili działania pod nazwą "NURD", co oznacza "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Podkreślić należy, że  wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mają nie tylko kierujący pojazdami samochodowymi, ale również kierujący jednośladami, szczególnie motocykliści oraz rowerzyści, a także piesi użytkownicy dróg. Trzy ostatnie grupy traktowane są jako "niechronione".

Policjanci mikołowskiej drogówki podsumowali poniedziałkowe działania "NURD". W akcji wzięło udział 12 policjantów wydziału ruchu drogowego, którzy łącznie ujawnili 36 wykroczeń. Wobec kierujących pojazdami policjanci interweniowali 18 razy. Wszystkie wykroczenia dotyczyły nieprawidłowych zachowań kierujących w stosunku do pieszych w rejonach przejść dla pieszych. W stosunku do samych pieszych mundurowi interweniowali 16 razy.

Z kolei jeśli chodzi o rowerzystów, to ujawniono 2 zachowania niezgodne z przepisami ruchu drogowego.

Niestety nie obeszło się bez mandatów karnych dla poszczególnych grup uczestników ruchu. Łącznie nałożono 29 madnatów karnych z czego 14 na kierujących samochodami, 14 na pieszych i 1 na rowerzystę. Dla 7 użytkowników dróg, spotkanie z policjantami zakończyło się pouczeniem.

W trakcie realizacji działań, policjanci wyeliminowali z ruchu, dwóch użytkowników dróg na tzw. "podwójnym gazie".

Po raz kolejny apelujemy o rozważne i bezpieczne poruszanie się po drogach. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych. Codzienne sprawy, rozmyślanie o nich, „wyłączanie się” z bycia świadomym uczestnikiem ruchu drogowego również mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Rozkojarzony pieszy lub kierujący może nie zauważyć zagrożenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Pamiętajmy, aby na drodze zawsze uważać na innych uczestników ruchu.