Wiadomości

"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" - spotkanie z uczniami mikołowskiej szkoły zawodowej

Data publikacji 13.11.2017

Wyjątkowa grupa odbiorców, ukierunkowana tematycznie na omawiane przez policjantów zagadnienia. Konkretne pytania i omówienie przykładów zaczerpniętych z codziennego życia. Tak po krótce można opisać spotkanie mikołowskich mundurowych z uczniami klasy o profilu mechanik pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Mikołowie.

Prelekcja z uczniami klasy III mps odbyła się w wyjątkowej atmosferze, pełnej zaangażowania ze strony słuchaczy. Młodzi ludzie, dla których samochody nie kryją żadnych tajemnic ( są to bowiem uczniowie klasy o proflu: mechanik pojazdów samochodowych) mieli okazję do dyskucji z policjantami, którzy na codzień, oprócz realizacji zadań z zakresu profilaktyki społecznej, pelnią także służbę w terenie i mają do czynienia z różnymi sytuacjami naruszania przepisów prawa, w tym przede wszystkim na gruncie Ustawy Prawo o ruhu drogowym.

Sierż. Michał Kurowski z wydziału prewencji mikołowskiej komendy swój wykład rozpoczął informacją o zasadach odpowiedzialności karnej, wyjaśniając róznicę pomiędzy odpowiedzialnością nieletnich a regulacjami zawartymi w Kodeksie Karnym czy Kodeksie Wykroczeń. Wskazywał także na prawne i faktyczne podstawy legitymowania, tłumacząc algorytm postępowania policjantów w sytuacji podejmowania interewencji.

Następnie sierż. Adam Jakubczyk z wydziału ruchu drogowego wyjaśnił, jakie znaczenie ma respektowanie zasad i norm obowiązujących na drodze. Podkreślał jednocześnie, że bezpieczny kierowca to rozsądny kierowca, dbający zarówno o siebie jak i innych uczestników drogi. Policjant zwracał szczególną uwagę na kwestię noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza w obszarze zabudowanym.

Do każdego bloku tematycznego uczniowie chętnie zadawali pytania. Ta forma przekazu informacji sprwdza się jednak najlepiej, pozwala na bardziej efektywne przekazanie wiedzy i zachęca młodych ludzi do zwiększonej aktywności w trakcie zajęć.

 

Fot. KPP Mikołów
 

  • w tle: sierż. Michał Kurowski
    w tle: sierż. Michał Kurowski
  • sierż. Adam Jakubczyk
    sierż. Adam Jakubczyk
Ładowanie odtwarzacza...