Wiadomości

"Niechronieni pod ochroną" - akcja mikołowskiej drogówki

Data publikacji 07.09.2017

8 września br. w godzinach 06.00 do 14.00 policjanci z mikołowskiej drogówki przeprowadzą kolejne działania "NURD"- niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Policjanci sprawdzą czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych lub, czy nie przechodzą jezdni na czerwonym świetle. Będą też reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących, którzy nie zwracają uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W trakcie tego rodzaju akcji mundurowi szczególną uwagę zwracają na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych. Działania policyjne mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Są one ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia „niechronionych” w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Akcja odbędzie się 8 września od 6.00 do 22.00.