Zagłosuj na "Dzielnicowego Roku", wyraź opinię! - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Zagłosuj na "Dzielnicowego Roku", wyraź opinię!

24.06.2017    Mikołów

Już drugi miesiąc trwa konkurs „DZIELNICOWY ROKU" w powiecie mikołowskim. Akcja jest skierowana do pełnoletnich mieszkańców powiatu mikołowskiego oraz osób niebędących mieszkańcami, jednak w jakikolwiek sposób współpracujący z tutejszymi dzielnicowymi. Formą uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie ankiety internetowej lub papierowej dotyczącej współpracy z danym policjantem. Plebiscyt jest elementem realizacji programu MSWiA "Dzielnicowy bliżej nas". Zapraszamy do głosowania!

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie rozpoczęła konkurs pod nazwą "Dzielnicowy Roku". Procedura konkursowa trwa od 01 maja do 30 czerwca 2017 r. Podczas trwania akcji pełnoletni mieszkańcy powiatu mikołowskiego oraz osoby niebędące mieszkańcami, jednak współpracujące z tutejszymi dzielnicowymi mogą głosować na danego policjanta. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić ankietę w formie papierowej lub elektronicznej. Ankietę sporządza się jednorazowo. Karta do głosowania zawiera wykaz wszystkich dzielnicowych wraz z ich rejonami służbowymi. Wystarczy zaznaczyć pole przy nazwisku wybranego policjanta. Można także zamieścić uwagi i oczekiwania na rok 2017. Całość stanowi opinię o współpracy z naszym dzielnicowym. Najlepiej oceniani policjanci zostaną wyróżnieni. Ponadto zamieszczone przez ankietowanych informacje będą wykorzystywane do podniesienia efektywności służby samych dzielnicowych. Ankietę można sporządzić w każdej jednostce policji w powiecie mikołowskim (komenda w Mikołowie oraz komisariaty w Łaziskach Górnych i Orzeszu), jak i wypełnić ją w wersji elektronicznej. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11 lipca 2017 r. Zapraszamy do udziału w głosowaniu!

Dzielnicowi powiatu mikołowskiego  – zobacz!

Ankieta konkursowa 

Proszę pamiętać, że ankietę sporządza się jednorazowo. Po wysłaniu ankiety, nie można wysłać jej ponownie.

 

REGULAMIN

konkursu "Dzielnicowy Roku"

organizowany lokalnie przez Komendę Powiatową Policji w Mikołowie

 1. Założenia ogólne.

  1. Konkurs ma na celu aktywizację środowiska społecznego do wyrażania oceny i uwag dotyczących pracy policjanta dzielnicowego, z którym na co dzień utrzymują kontakty służbowe.

  2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców powiatu mikołowskiego oraz osób, które mieszkańcami nie są, jednak w jakikolwiek sposób z dzielnicowym współpracują.

  3. Przedmiotem konkursu jest praca i realizacja czynności oraz zadań służbowych przez dzielnicowych powiatu mikołowskiego za okres 2016 i 2017 roku.

  4. Podmiotem konkursu są policjanci na stanowiskach "dzielnicowy" lub "p.o. dzielnicowy", którzy w 2016 r. i 2017 r. w wyznaczonych rejonach, pełnili służbę w tym charakterze.

  5. Formą udziału w konkursie jest sporządzenie i przekazanie w wyznaczony sposób ankiety konkursowej (stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu), którą będzie można składać w formie:

   1. papierowej - w urnach na każdej jednostce policji w powiecie mikołowskim lub elektronicznej – na stronie internetowej KPP Mikołów pod adresem: http://mikolow.slaska.policja.gov.pl/k15/ankiety/84,Rusza-konkurs-DZIELNICOWY-ROKU-w-powiecie-mikolowskim.html

 2. Komisja konkursowa.

  1. Na czas trwania konkursu powołuje się Komisję konkursową w składzie:

   1. Przewodniczący Komisji: Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie

   2. Zastępca Przewodniczącego Komisji: Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Mikołowie

   3. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Mikołowie

   4. Oficer Prasowy KPP w Mikołowie

   5. Pracownik Zespołu Łączności i Informatki KPP w Mikołowie

  2. Koordynatorem medialnym konkursu na czas jego trwania jest Oficer Prasowy KPP w Mikołowie st.sierż. Ewa Urbańczyk

  3. Odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie konkursu jest Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie kom. Dariusz Waligóra

  4. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące konkursu należy kierować bezpośrednio lub w formie elektronicznej na adres: rzecznik@mikolow.ka.policja.gov.pl

 3. Czas trwania.

  1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 maja 2017 r.

  2. Konkurs kończy się z dniem 30 czerwca 2017 r.

  3. Urny z ankietami zostaną komisyjnie otwarte w dniu 3 lipca 2017 r.

  4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 11 lipca 2017 roku na stronie internetowej, a 20 lipca roku odbędzie się finał konkursu i wręczenie nagród.

 

 1. Zasady głosowania

  1. Ankietę konkursową sporządza się anonimowo.

  2. Osobą upoważnioną do głosowania jest tylko osoba:

   1. pełnoletnia,

   2. będąca na przełomie roku 2016 i 2017mieszkańcem powiatu mikołowskiego,

   3. lub niebędąca mieszkańcem powiatu mikołowskiego jednakże na przełomie roku 2016 i 2017 w jakikolwiek sposób współpracująca z policjantem dzielnicowym;

  3. Złożenie głosu następuje poprzez prawidłowe zaznaczenie pola przy nazwisku wybranego dzielnicowego;

  4. Wszelkie skreślenia, poprawki lub inne formy nanoszenia informacji lub znaków w ankiecie, niezgodne z legendą, spowodują nieważność danej ankiety konkursowej.

  5. Ankiety w formie elektronicznej będą traktowane adekwatnie do formy papierowej.

  6. Po uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu ankiety konkursowe zostaną zniszczone.

 2. Zasady oceniania

  1. Prawidłowe oddanie głosu na dzielnicowego skutkuje przyznaniem mu jednego punktu.

 3. Podsumowanie

  1. Od dnia zakończenia konkursu i otwarcia urn konkursowych, ankiety zostaną podliczone przez komisję konkursową.

  2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz podczas uroczystej inauguracji konkursu.

  3. Dla pierwszych trzech finalistów konkursu przeznaczone są nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu oraz wyróżnienie z wpisem do akt.

  4. Dzielnicowy, który otrzyma najwyższy wynik w konkursie zdobędzie tytuł "Dzielnicowego Roku" w powiecie mikołowskim.

  5. Z przebiegu i finału konkursu zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające przebieg oraz wyniki konkursu, które do dnia 11 lipca