Wiadomości

"Pomoc w przemocy – oferta Punktu Interwencji Kryzysowej w Mikołowie"

Data publikacji 03.04.2017

Przemoc w rodzinie jest obecnie jednym z najczęściej poruszanych tematów w codziennej pracy instytucji pomocowych w tym między innymi ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków interwencji kryzysowej. Jest także tematem zainteresowania Policji, która w bardzo dużym stopniu realizuje zadania w ramach procedury "Niebieska Karta". Miejscowy Punkt Interwencji Kryzysowej zachęca więc do skorzystania ze swojej oferty proponując szeroki wachlarz zajęć i programów dotyczących tego zjawiska,

Dopuszczanie się przemocy wobec osoby najbliższej jest zachowaniem niewątpliwie nagannym i zasługującym na potępienie. Pamiętać jednak należy, że nieprawidłowe zachowania osób stosujących przemoc uwarunkowane są różnymi względami, trzeba zatem zastanowić się nad źródłem tego problemu i pomóc tym osobom w budowaniu właściwych postaw oraz relacji w ich najbliższym otoczeniu.

Temu między innymi służyć mają zajęcia prowadzone przez pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych w zakresie oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Oferta kierowana jest wyłącznie do mieszkańców powiatu mikołowskiego i obejmuje:

- bezpłatną pomoc psychologiczną;

- bezpłatną pomoc terapeutyczną, w tym psychoterapia dla par;

- konsultacje, poradnictwo w sytuacjach kryzysowych;

- bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin znajdujących się w kryzysie;

- bezpłatna pomoc prawna.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.mikolowski.pl bądź pod numerami tel. 32/ 2244 390 lub 32/ 2244 498.

Wiedzę w zakresie rodzaju i charakteru prowadzonych zajęć posiadają także Dzielnicowi rejonu, do których można zwrócić się w formie kontaktu telefonicznego lub bezpośrednio w jednostkach Policji.